KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym 5, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym 5.

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym 5, oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 

a) dane o przynależności związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym 5 i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami,

 b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstaw przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00