PAWEŁ

tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,tekst,

Ania

Ania – marketing, rezerwacje torów, współpraca z firmami.

Dawid

Instruktor – specjalizuje się w strzelectwie wyborowym 

Ala

rezerwacje , terminarz szkoleń, reklama, współpraca – Kontakt od godziny 17:00