KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ

w dniach 3-4 października prowadzimy kompleksowy kurs przygotowujący kursanta do egzaminu, po którym uzyska pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich. szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych. Posiadamy wszystkie jednostki broni z którymi spotkacie się na egzaminie. otrzymujecie od nas materiały -pendrive z filmami, oraz inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

zapraszamy do zapisów, liczba miejsc ograniczona

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE

W dniach 10-11 października organizujemy kurs na uzyskanie uprawnień prowadzącego strzelanie

dlaczego warto zrobić takie uprawnienia? 

patrząc od strony praktycznej, dla aktywnych strzelców, jest to niezbędny dokument. Nie zawsze strzelnica na którą się wybieracie ma na obiekcie prowadzącego strzelanie, a nikt nie chce wpuszczać nieznanych sobie ludzi i brać za nich odpowiedzialność, więc zarządca strzelnicy ceduje tą odpowiedzialność na prowadzącego. Żeby nie odbijać się od zamkniętych drzwi strzelnicy warto wziąć odpowiedzialność za swoje losy i zabawę. Przypominamy, że uprawnienia pozwolą Wam zabrać na strzelnicę osobę towarzyszącą dzieląc się wiedzą zdobytą na szkoleniu. 

Zapraszamy do zapisów, liczba miejsc ograniczona