Wynajęcie toru strzeleckiego bez instruktora

40.00  1 hour