Wytyczne odnośnie funkcjonowania W CZASIE COVID 19

 

Szanowni Państwo
Korzystanie z obiektu na którym szkolimy – Strzelnicy 5 – w okresie trwania epidemii COVID-19, będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały dodatkowe procedury:

– Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO osoby, które uprzednio złożyły rezerwację poprzez wiadomość na naszej stronie internetowej bądź telefonicznie, a rezerwacja ta została potwierdzona

– Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzedniej rezerwacji

– Osoby z potwierdzoną rezerwacją proszone są o przybycie 10 minut przed zaplanowanym treningiem lub szkoleniem

– W pomieszczeniu biurowym, aby skorzystać z Rejestru pobytu na strzelnicy i załatwić formalności, będzie mogła przebywać tylko jedna osoba po uprzednim użyciu środków dezynfekujących

– Po użyciu środków dezynfekujących oraz formalnościach, osoby będą kierowane do wyznaczonej strefy bezpiecznej, w której będą oczekiwać na instruktora/prowadzącego strzelanie, który poinformuje o możliwości wejścia na oś strzelecką – korzystający          z obiektu nie mogą się zazębiać

– Po zaplanowanych zajęciach należy jak najszybciej opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.

– Obowiązywać będzie ograniczona ilość osób korzystających w tym samym czasie z osi strzeleckiej

– Osoba składająca rezerwację dla grupy, musi podać dokładną ilość osób uczestniczących w zajęciach

– Na strzelnicy będzie można korzystać z co drugiego stanowiska strzeleckiego podczas zajęć, z uwagi na zachowanie bezpiecznych odległości (2m)

– Osoba przebywająca na strzelnicy będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka).

– Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.

– Środki dezynfekujące zapewnia zarządca strzelnicy.

– Instytucje korzystające z infrastruktury strzelnicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych podlegają swoim wewnętrznym regulaminom dotyczących bezpieczeństwa związanych z COVID19.