PIERWSZY RAZ NA STRZELNICY?
KROK PO KROKU RADZIMY JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

A

ZABIERZ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY, LUB DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ. JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ, PRZYJDŹ
Z OPIEKUNEM PRAWNYM.

B

ZABIERZ ZE SOBĄ GOTÓWKĘ, LUB KARTĘ PŁATNICZĄ, NIE PROWADZIMY SZKOLEŃ NA ZESZYT LUB POD ZASTAW 😉

C

POINFORMUJ NAS, JEŚLI JESTEŚ NA STRZELNICY PO RAZ PIERWSZY, WYTŁUMACZYMY CI ZASADY BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ PALNĄ ORAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ Z NIĄ  NA OBIEKCIE.

ZAPAMIĘTAJ !

STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ INSTRUKTORA/PROWADZĄCEGO STRZELANIE, BEZWZGLĘDNIE WYKONUJ JEGO POLECENIA. POKAŻE CI ON JAK OBSŁUGIWAĆ DANY RODZAJ BRONI, JAK JĄ ZAŁADOWAĆ, ROZŁADOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ, ODBEZPIECZYĆ. WYJAŚNI TEŻ CZEGO Z BRONIĄ NIE ROBIĆ ITD. INSTRUKTOR BĘDZIE CZUWAŁ NAD TWOIM BEZPIECZEŃSTWEM DO ZAKOŃCZENIA STRZELANIA.